Vi sätter kreativa människor i fokus

”Västvärlden håller på att gå in i väggen”

Enligt en rapport av WHO kommer kostnaderna för psykisk ohälsa vara den tyngsta posten inom sjukvården år 2030. En utveckling som skulle kunna stoppas genom att ta efter de brittiska öarna. Detta menar Ann Nilsson Ahnstedt på Minds Unlimited, som är övertygad om vad som är lösningen till ett mer välmående samhälle.

Så får Mecvent svenskar att tänka på luften

Hur kan något som vi människor är så beroende av för vår existens bli så åsidosatt? Många tänker inte på att luften vi andas är bärare av giftiga partiklar även inomhus, och kan vara orsaken till förkylningar och allergier. Hannu Stolt, ägare av luftreningsföretaget Mecvent vill se till att ändra på det.